1. GENERELT

Disse personverns-retningslinjene beskriver hvordan vi; Inviso Næring, og samarbeidende selskaper samler og benytter informasjon om besøkende på denne nettsiden. Noen av dataene vi samler, enkeltvis eller samlet, kan betraktes som personlige. Vi behandler denne informasjonen i henhold til norsk lovgivning. Vi følger norske datasikkerhets-regler og andre relevante regler og bestemmelser, og er ansvarlig for håndteringen av disse dataene.

2. HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI?

Personlige og firmadata oppgitt av deg, som navn, firmanavn, adresse, epostadresse og telefonnummer, for å kunne gjøre en forespørsel, bestille en tjeneste, registrere deg for nyhetsbrev, eller for å gjøre en annen handling som krever slik informasjon på vår nettside.

Data generert fra din nettleser/nettsted som IP-adresse og andre trafikkdata, hvor vi benytter cookies og andre datainnsamlingsverktøy.

HVA BENYTTER VI DISSE DATAENE TIL?

Dataene vi samler, benyttes til:
Å svare på henvendelser, behandle bestillinger, og ellers levere i henhold til våre forpliktelser til deg.

Å måle bruken av vårt nettsted og analysere besøksdata og besøksmønstre for statistikkformål, og til å forbedre din brukeropplevelse. Til slike formål brukes data kun i aggregert form.

Utsendelse av nyhetsbrev og markedsføring av produkter og tjenester vi tror kan være av interesse for deg. Gjennom bruken av nettstedet og ved å levere din informasjon, gir du din tillatelse til slikt bruk, med mindre du har valgt ikke å gi slik tillatelse.

4. BEHANDLING OG LAGRING AV DATA

For å beskytte dataintegritet benytter vi datanettverk og -lagring som er beskyttet av industristandard beskyttelses-verktøy, som brannmur og passordbeskyttelse. Vi følger alle relevante lover, og gjør tiltak for å beskytte data fra tap, misbruk, uautorisert bruk og tilgang, endring og tap.

5. FORMIDLING TIL TREDJEPARTER

Vi vil ikke selge, dele, eller distribuere data til tredjeparter, unntatt i følgende tilfeller:
Når vi deler data med samarbeidspartnere og/eller tredjeparter under avtale med oss, for samme formål som dataene har blitt innsamlet; som til leveranse av produkter og tjenester, evaluering av nettstedets brukervennlighet, markedsføring, databehandling eller teknisk support. Slike tredjeparter kan omfatte markedsføringspartnere eller analysepartnere. Slike selskaper vil kun bruke dataene for formål som er beskrevet i denne Personvernspolicien, og kan kun formidle data under samme beskyttelse og begrensning som beskrevet i denne policy, eller i henhold til lovpålagte krav. Informasjon du har gitt oss som kun gjelder garantispørsmål, vil aldri bli delt med tredjeparter.

Hvis blinck AS eller deler av selskapet og tilhørende kundedata blir solgt eller overført, vil vi kreve at en kjøper eller den det overføres til, skal håndtere alle data i henhold til denne policy.

Hvis det er påkrevet at vi må fremlegge dataene grunnet lovkrav, rettsbestemmelser eller myndighetskrav.

 

6. COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Vi benytter cookies og piksler for å måle trafikk, administrere brukersesjoner og for å levere sosiale media-funksjonalitet og målrettede annonser. Vi selger ikke noe av den informasjonen som genereres ved slike verktøy, men den kan bli brukt av tredjeparter for å samle informasjon fra vårt nettsted og ellers på internett for å gjøre målinger og annonsering.

Vi benytter Google Analytics for å samle data, og slike data kan bli delt med Google for bruk på deres annonseplattform Google Adwords. Du kan lese mer om hvordan denne informasjonen brukes i Googles privacy policy.

Ved å bruke vårt nettsted godkjenner du bruk som beskrevet ovenfor, med mindre du har valgt å ikke godkjenne slik bruk. Du kan lese mer om hvordan du kan velge å ikke godkjenne slikt bruk her:

www.aboutads.info

AboutCookies.org.

Du kan også definere hvordan Google bruker informasjon om deg på deres annonseplattform på Googles nettsted.

 

7. DIN RETT TIL TILGANG OG RETTELSE

Du kan kontakte oss når som helst vedrørende  vår bruk av din informasjon, og kreve at vi informerer deg om hvilke data vi har lagret, og du kan også kreve rettelser eller fjerning. Vennligst informer oss om den spesifikke informasjonen du ønsker at vi endrer, oppdaterer eller fjerner, sammen med en klar identifikasjon av deg selv. Ethvert krav om å rette, oppdatere eller fjerne er avhengig av lovpålagte krav på oss som selskap.

 

8. OVERFØRING AV DATA TIL ANDRE LAND

Vi kan overføre data utenfor ditt hjemland, potensielt til land som ikke har den samme beskyttelseslovgivning for personlige data som i landet hvor dataene er innsamlet.  Ved å bruke nettstedet og gjennom å gi oss din informasjon, godkjenner du slik overføring. Vi vil uansett benytte fornuftige tiltak for å sikre at selskaper hvor vi overfører data, er bundet av kontrakt eller andre mekanismer til å følge reguleringer som gjelder innen EU/EØS.

9. OPPBEVARINGSPERIODE

Data oppbevares så lenge det er nødvendig for gjennomføring i henhold til denne policy, eller for å overholde rettslige krav. Når oppbevaring av data ikke lenger er relevant eller nødvendig i henhold til rettslige krav, gjør vi tiltak for sletting, aggregrering eller anonymisering.

10. KONTAKT

Hvis du har spørsmål til denne Personvern Policy eller andre personvernspørsmål, vennligst kontakt oss på: naering@inviso.no