Maverick Consepts – Mind the body

På oppdrag fra Maverick Consepts har vi tatt bilder for Mind the body.

Fotograf: Nadia Frantsen